Hurda Karşılığı Yıkım

Hurda Karşılığı Yıkım

Firmamız bina yıkımı için sizlerden hiçbir ücret talebinde bulunmaz. Yıkım sırasında oluşmuş olan hurdaları alan şirketimiz profesyonel bir biçimde tüm işlemleri tamamlar. Yıkım öncesinde yapılması gereken tüm hazırlıkları kusursuz ve problemsiz olarak tamamlıyoruz. Yıkım yapılmadan önce ön inceleme yapan şirketimiz program dâhilinde hareket eder. Hurda karşılığı yıkım şirketleri olarak hizmetimizi profesyonel ekip çalışanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Binaların yıkım için olan izin ve onay işlemlerini gerçekleştiren şirketimiz, evrak işlemlerini de yerine getirir.

Geri Dönüşüm Hizmetleri

Binaların boşaltılmasından sonra çıkan kapı, cam, pencere pervazı ve asansör gibi geriye dönüşümü mümkün olan malzemeleri çalışma arkadaşlarımız taşıyarak güvenilir bir yere alır. Geri dönüşümü önemseyen ve ona göre hareket eden bir şirketiz. Bu tür malzemelerin dışarıya çıkarılmasından sonra yıkımı yapılacak olan binanın; su, elektrik ve doğalgazını kesme işlemini de yapmaktayız. Çok mühim olan bu işlemleri profesyonelce yerine getiriyoruz. Son olarak yıkım işleminin denetimini sağlamak için binanın çevresine güvenlik bandı çekimini yapıyoruz. Can ve mal güvenliğini önemseyen şirketimiz hassasiyetle tüm hazırlıkları tamamlar. Hurda karşılığı yıkım işlemlerimiz birçok referans tarafından oldukça olumlu geri dönüşler almıştır.

Bina Yıkımında Dikkat Edilecek Hususlar

Yıkım projesinde dikkate alınması gereken diğer konuları şöyle sıralayabiliriz;

  • Komşu yapıların hali değerlendirilip bu yapılar hakkındaki alınması gereken uygun önlemler belirlenmelidir
  • Yıkımı yapılacak olan yapıda, yıkım sırasında risk doğurma olasılığı olan su, elektrik ve doğalgaz ile kimyasal ya da biyolojik etkenler açıklanmalı ve bu noktalarda alınacak tedbirler belirtilmelidir
  • Yıkılacak yapının yakınında bulunabilecek benzin istasyonu, akarsu, baraj, yoğun nüfus ya da yerleşim bölgesi gibi etkenler, yıkım tekniğinin tercih edilmesinde dikkate alınmalıdır
  • Yıkım projesinde hem yıkım tekniğinin seçimi hem de seçilecek yıkım tekniğine göre alınacak tedbirler açıkça detaylandırılmalıdır.
  • Yıkım işlerinde, ortaya çıkacak inşaat atıklarının geri dönüşümü yapılabilecek malzemelerin listesi çıkartılmalı, hangi adımda hangi malzemelerin nasıl depolanacağını ve nakledileceği belirtilmelidir.
  • Yıkım projesinin hazırlanmasında, bütün faktörler dikkate alındıktan sonra, güvenlik tedbirleri ile çevre koruma tedbirlerini de içine alan “Risk Değerlendirme Raporu” hazırlanmalıdır.


Şirketimiz hurda karşılığı yıkım hizmetlerinde bu aşamaların hepsine oldukça sıkı bir şekilde dikkat etmektedir. 

Bir yanıt yazın

hemen ara